Monthly Archives: January 2014

Pameran Sketsa Dari Stupa ke Stupa

January 17, 2014
Pameran Sketsa Dari Stupa ke Stupa

Estetika Religius Romo Mudji Oleh Winarto Estetika sering direduksi hanya sebagai kesenian. Padahal, jauh lebih luas dan dalam,  estetika merupakan kemampuan kreatif manusia dalam kebudayaannya. Kemampuan kreatif ini yang kemudian membangun bahasa-bahasa pengucapan mengenai keindahan. Bila inspirasinya dari nilai-nilai kemanusiaan maka ia akan menjadi estetika kemanusiaan. Bila inspirasinya dari nilai-nilai perjuangan untuk kedamaian ketika...

Read more »